Proyectos

Florida Universitària compta amb més de 20 anys d’experiència en projectes nacionals i internacionals (com a entitat coordinadora i sòcia), tant en Europa com a Amèrica Latina i altres països de l’arc mediterrani. En concret, a l’àmbit de l’Educació, els projectes desenvolupats es centren en aquestos àmbits, principalment:

   Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’Educació (TIC).

   El foment de l’esperit emprenedor des de l’educació i en diferents àmbits educatius.

   L’orientació de l’alumnat i la prevenció del fracàs escolar.

   Innovació pedagógica.

Mitjançant el treball en projectes internacionals, Florida ha anat construïnt una xarxa de contactes i relacions amb la què col·laborar per tal de millorar la pràctica docent i aprendre i desenvolupar nous enfocaments i metodologies a diferents nivells educatius.

El listat complet de projectes en que Florida Universitària ha participat pots trobar-los punxant ací.