Anvers: Projecte europeu d'Innovació

Els alumnes del Grau de Magisteri de Primària Christian Barberà, Patricia Serrano, Melanie Peris, Enrique Pascual i Mª José Vázquez participaren en el projecte europeu IP ICOI (Interdisciplinary contributions to over come in equalities: Involving young adults in innovative practices) junt amb altres 18 estudiants de Bèlgica, Països Baixos, Portugal i Lituània. El projecte IP ICOI tractava de treballar l’exclusió i la pobresa des d’una òptica europea, a partir de l’estudi previ de bones pràctiques i la seua anàlisi des d’una perspectiva internacional. Durant dues setmanes es combinaren les classes magistrals amb el treball en grups internacionals, l’elaboració de materials i les presentacions orals. A més, la metodologia de l’IP ICOI combinava les presentacions de casos pràctics, al voltant de la pobresa i l’exclusió a nivell europeu, de Bèlgica i d’Anvers, amb altres activitats de tipus lúdic, com ara una visita a l’Europarlament o recorreguts turístics per Bruixes i Brusel·les. El resultat final del projecte ha estat enriquidor, tant per a l’alumnat com per als professors Almudena Buciega i Jordi Giner que els acompanyaren durant les dues setmanes. D’una banda, es complí l’objectiu principal: aprendre nous continguts relacionats amb la pobresa i exclusió social, i conèixer de primera mà experiències de lluita contra aquesta realitat des de l’àmbit associatiu. Però a més practicarenl’anglés oral i escrit i aconseguiren forjar noves amistats al llarg del continent europeu.

Imatge