OBSERVACIÓ D’EXPERIÉNCIES INNOVADORES: ESCOLA GAVINA, LA NOSTRA ESCOLA COMARCAL I L’ESCOLETA DEL CARME

ESCOLA GAVINA: El 25 de febrer, Conxín, coordinadora de Infantil d’aquesta escola ens realitzà una presentació sobre un procès innovador encentat pel centre durant aquest curs: els ambients d’aprenentatge. Una metodologia de treball, compatible amb altres desenvolupades en el centre (racons, tallers) i que permet la interacció de tot l’alumnat d’Educació Infantil, el respecte dels ritmes d’aprenentatge, l’autonomia… Aquest canvi, promogut a partir de la reflexió de l’equip docent d’infantil, sorgeix com resposta a les necessitats del xiquets i xiquetes actuals.
GAVINA
LA NOSTRA ESCOLA COMARCAL: El 2 de març visitarem La Comarcal per a conèixer el seu Projecte Educatiu, què entenen per innovació, l’organització del espais, el treball intergrupal, la importància de les famílies en el procés educatiu. Una visita guiada per Inma (directora) i Beatriz (coordinadora d’infantil) en la que tots i totes gaudirem d’una escola oberta al seu entorn que respira familiaritat i tendresa.
COMARCAL
L’ESCOLETA DEL CARMEN: El 9 de març visitarem un exemple d’escola urbana, arrelada al seu barri i que té com a centre la potenciació de la figura d’apego, de l’afectivitat, on es fa realitat “la tribu educa” o  “la ciutat educadora”, s’aprofiten tots els espais com educatius: el mercat, la residencia d’avis, el poliesportiu… Una escola que es va crear fa 5 anys i que amb el “boca-orella” s’ha consolidat obrint noves possibilitats als xiquets o xiquetes del barri: poder assistir al museu d’El Carme, promoure un model d’escola primària més oberta a les famílies…

CARMEN

Deja una respuesta