Projecte aprenentatge i servei

Ferramentes de presentació de projectes, més enllà del Power Point

L’alumnat del cicle de Grau Mitjà de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes, ha protagonitzat, junt als i les alumnes de 1r. del Grau de Mestre/a en Educació Infantil i el Grado de Mestre/a en Educació Primària, una experiència d’Aprenentatge i Servei.  Aquest és un enfoc metodològic provinent de l’àmbit social on es posen en marxa projectes per a donar suport a persones o col·lectius que tenen algunes necessitats. L’èxit d’aquestes experiències va fer que al món educatiu es vera com una fórmula que encaixava perfectament.

Partint d’aquestes premisses, a l’inici de curs,  l’equip docent les Cicles de grau Mitjà es van  posar en marxa i reflexionaren sobre cóm adaptar aquesta experiència al procés d’ensenyament i aprenentatge del nostre alumnat, en tractar-e d’una experiència que podria encaixar perfectament amb l’objectiu de fomentar actituds responsables. Està comprovat que aprens millor quan apliques i ensenyes a terceres persones. A més, després de conèixer diferents experiències en l’àmbit educatiu, el professorat ha vist també que es potencia exponencialment el grau de motivació de l’alumnat.

L’equip docent va pensar també que l’alumnat de Grau Mitjà d’Informàtica podria aprofitar els seus aprenentatges per a donar resposta a necessitats que tingueren alumnat d’altres titulacions i nivells.  I per a començar enguany l’experiència i des del mòdul d’AOF (aplicacions ofimàtiques) l’alumnat va realitzar un treball d’investigació i preparà un pla de formació titulat “Ferramentes de presentació de projectes, més enllà del Power Point”.

L’alumnat de Cicles es va organitzar en equips i ha treballat amb els equips de PI (Projecte Integrat) dels Graus d’Infantil i Primària de primer de Magisteri. Les valoracions de l’experiència han estat molt positives. Així que, probablement, refarem l’activitat i de segur que anirem implementant-la als propers anys.

Gràcies al professorat dels Cicles i dels Graus!

Deja una respuesta