Florida participa en INTED 2018

Al llarg dels dies 5, 6 i 7 de març s’ha celebrat a València la 12a Conferència Internacional de Tecnologia, Educació i Desenvolupament, INTED2018, una de les majors conferències d’educació internacional per a professors, investigadors, tecnòlegs i professionals del sector educatiu. Un esdeveniment de referència on més de 700 experts de 80 països s’uneixen per presentar els seus projectes i compartir els seus coneixements sobre metodologies d’ensenyament i aprenentatge i innovacions sobre tecnologia educativa.

image004

Florida Universitària està present en aquest congrés amb dos comunicacions. Una presentada pel professor Enric Ortega junt a Vicent Sanjosé i Joan Josep Solaz, de la Universitat de València, sobre les preferències sensorials amb que l’alumnat de secundària integra la informació a les assignatures científiques “Secondary Students Sensory Preferences In Learning The Case Of Science”.  L’altra està presentada per Carmen Campos, Víctor Soler, Mavi Corell, Carlos Gómez i Laura Uixera i es deriva del Projecte Europeu PAL «Lucha contra la discriminación y el racismo contra las personas gitanas en la educación y el empleo en la UE», amb el títol «Education and Empowerment of the Romi Collective«.

 També està present Florida Secundària amb una comunicació presentada per Enric Ortega, Ana Martin, Vidal Sastre i Victor Castro sobre el treball realitzat al projecte del Congrés Científic amb l’objectiu de millorar l’autoeficàcia de l’alumnat de ciències “A Scientifc Congress For The Students Of 3rd ESO”.

welcome