SEMINARI SOBRE LES ESCOLES REGGIO EMILIA

El darrer 13 de desembre de 2012, Florida Universitària va oferir un seminari al seu alumnat de segon del Grau en Mestre/a d’Educació Primària que estan realitzant la simultaneitat de primària-infantil, concretament els grups B i C. Aquest seminari va estar dirigit per Loles de la Asunción Rovira, professora de l’assignatura d’Observació i Innovació de la Pràctica Educativa en les aules d’Educació Infantil, i tractava de les Escoles Reggio Emilia que es troben com a vantguarda de la innovació educativa a l’etapa d’Infantil. Imatge

L’activitat va consistir en projectar un PPT sobre les escoles de Reggio Emilia, i s’explicà des dels seus origens fins l’actualitat com els plantejaments de Loris Malaguzzi han fet que aquestes escoles siguen capdavanteres arreu del món.

Amb el seminari “Les Escoles Reggio”, donàrem a conèixer les escoles innovadores d’arreu del món i reflexionàrem i donàrem la pròpia opinió sobre la viabilitat de dur a terme els principis metodològics i innovadors de les Escoles Reggianes en l’Estat espanyol.

El debat va ser una continua participació per part de l’alumnat, activa i reflexiva, ja que el tema convidava a que cadascun/a dels i les participants feren les seues aportacions, a més després d’aquesta activitat la professora va proposar fer una reflexió individual de la nostra realitat a les escoles de l’Estat Espanyol posicionant-nos davant la viabilitat d’aquestes metodologies.

Imatge

Deja una respuesta