El Pla Lingüístic de Centre: eixida formativa a Albal

El passat divendres 21 d’octubre l’alumnat del darrer curs de  simultaneïtat del Grau de Mestre/a en Educació Infantil i el Grau de Mestre/a de Educació Primària de Florida Universitària va visitar l’escola Juan Esteve del veí poble d’Albal. L’alumnat va estar acompanyat pel professor Abraham Cerveró. Al centre, el director, Pere Ruiz, va fer una presentació del que suposa el Pla Lingüístic de Centre. Pere va explicar com s’ha gestionat el plurilingüisme a la seua escola, des de la documentació bàsica als requisits que han calgut al professorat del centre per a dur terme la seua tasca docent en les llengües que així han determinat per a cadascuna de les àrees.
A més a més, van sorgir diversos temes de debat propis de l’assignatura de Desenvolupament d’Habilitats Comunicatives en la qual s’insereix l’activitat com l’edat idònia a la qual començar a fer classe de llengua estrangera a les escoles, els tipus de programes plurilingües o els enfocaments didàctics adients per a eixos programes.
img_20161021_105219
Més informació: Abraham Cerveró: acervero@florida-uni.es

Entrevista Projecte Lingüístic de Centre  al CEIP Juan Esteve d’Albal

L’alumnat de 4t de simultaneïtat del grau d’Educació Primària s’ha entrevistat durant una hora amb el director del CEIP Juan Esteve del veí poble d’Albal. La visita s’emmarca dins les activitats de l’assignatura de Desenvolupament d’Habilitats Comunicatives en Contextos Multilingües en companyia del professor Abraham Cerveró. Durant l’entrevista el director de l’escola, Pere Ruiz, ha compartit amb l’alumnat quins són els aspectes organitzatius i didàctics del seu Projecte Lingüístic de Centre, és a dir, quines són les mesures que es duen a terme per al foment de la competència comunicativa plurilingüe i intercultural, com es fa l’atenció a l’alumnat nouvingut i les estratègies de coordinació i organització del professorat de les etapes d’infantil i primària i entre els tres cicles d’aquesta darrera. Aquesta informació servirà com a punt de partida del projecte d’anàlisi que aquest alumnat farà, per equips, de diferents PLCs d’altres escoles. Des de la Unitat d’Educació de Florida Universitària volem agrair la col·laboració del centre en aquesta activitat i altres projectes amb els quals també hi col·laborem conjuntament.

20151127_104927

JORNADA SOBRE ELS PROJECTES LINGÜÍSTICS DE CENTRE

El dijous 7 de febrer tingué lloc a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València la Jornada sobre els Projectes Lingüístics de Centre en el marc del plurilingüisme. El motiu d’aquesta jornada va ser reflexionar al voltant els projectes lingüístics de centre com a promotors per a aconseguir que l’alumnat tinga una competència lingüística igual en valencià i castellà i un domini funcional de l’anglès en acabar l’escolarització obligatòria.

Fins allà s’aplegaren alguns responsables dels equips directius de centres educatius valencians, així com una representació dels membres de l’Àrea de Coneixement de Llengües de Florida Universitària,  convidats pel Degà de la Universitat de València, Manuel Monfort, per tal de buscar resposta a la problemàtica que suposa el canvi en els models d’aplicació dels programes lingüístics amb la implantació del Decret 127/2012. Imatge

Les intervencions dels ponents es realitzaren en dues vessants complementàries: d’una banda, la professora de la Universitat de València i directora de la UEM-UV (Unitat d’Ensenyament Multilingüe), Maria Conca féu una exposició molt diàfana dels avantatges d’un ensenyament plurilingüe, fent especial menció, però, de la necessitat imperant de defensar l’aprenentatge del valencià, en tant que és la llengua minoritària i minoritzada al nostre territori; així, la seua proposta fou la de fonamentar la vertebració del model lingüístic en la llengua pròpia i no pas al contrari, ja que la presència social del castellà és molt superior.

D’altra banda, el president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno, centrà la seua exposició en qüestions tècniques referides a la burocràcia que envolta la tria dels nous models lingüístics als centres, a més de fer un repàs general de la tasca d’assessorament que ha desenvolupat en els darrers anys, i que continua més activa que mai en l’actualitat, l’organització que representa.

En el torn obert de paraules, oImatgen els assistents pogueren intervindre, fou unànime l’agraïment a la Universitat de València pel fet de crear espais de debat obert on poder compartir les incerteses i donar-los solucions, o almenys una mica de claredat, així com la tasca d’aproximació a la societat que ha fet la institució, concretament al món de l’educació.