Visita a centres d'Educació Especial

El dia 22 de novembre, el grup A de segon curs del Grau de Mestre en Educació Primària va realitzar una visita a tres centres d’educació especial, en el marc de l’assignatura de Necessitats Educatives Específiques. Els centres Colegio Patronato Fco. Esteve de Paterna, Colegio Ruiz Jiménez de València i el Centre d’Atenció Temprana AVAPACE   foren visitats amb els objectius d’observar i analitzar la realitat dels xiquets i les xiquetes amb discapacitat, conèixer de primera mà com és la seua vida diària i conèixer als distints/es professionals que atenen a aquestes persones i les seues aportacions a l’atenció dels xiquets i xiquetes.
L’alumnat elaborà un diari on demostraren la seua capacitat d’anàlisi i observació dels treballs realitzats al llarg del dia. Mostraren una especial sensibilitat durant l’experiència i elaboraren i conegueren algunes estratègies d’intervenció a l’aula.
L’experiència va estar molt productiva i emotiva perquè apropà l’alumnat de Florida Universitària un poc més a la realitat que viuen les escoles d’educació especial, donant-se compte del gran treball que realitzen així com del valor i la força que desprenen per a aconseguir que eixe alumnat tinga les mateixes oportunitats en l’àmbit de l’educació.
Des d’ací mostrem el nostre agraïment als centres i a AVAPACE, perquè ens donaren l’oportunitat de compartir amb ells i elles, durant unes hores, el treball que diàriament realitzen.
A TOTS I TOTES, ENHORABONA.

JOGUETS I SEXISME

L’alumnat de 3r curs de Grau en Mestre/a d’Eduació Infantil, en l’assignatura Taller de joc, ha dut a terme  algunes investigacions interessants sobre com moltes dgormitie les joguines que podem trobar actualment en el mercat (les botigues en són atapeïdes, ara que arriba Nadal) fomenten el sexisme i no resulten, precisament, massa coeducatives. Algunes de les temàtiques que han treballat han sigut les següents:
– Webs d’empreses de joguets i sexisme.
– Gormitti, MonstMonster_High_dollser High i sexisme.
-Publicitat de joguets i sexisme.
A  més a més, les alumnes estan posant-se en contacte amb les empreses afectades a través de correu electrònic per tal de comunicar els resultats de les seues investigacions i conscienciar-ne els responsables.
Entre tots i totes, podem fer un món més igualitari.

Treball Fi de Grau en Educació Infantil

Aquest any 2012-2013 l’alumnat de 4t curs del Grau de Mestre/a d’Educació Infantil realitzarà el Treball de Fi de Grau. És la primera promoció que es graduarà a Florida Universitària amb aquest títol.
El treball consistirà a fer una investigació individual sobre un tema determinat relacionat amb el món de l’Educació Infantil. Per aquesta raó, el professorat de Florida Universitària que participarà i formarà part del procés de desenvolupament dels Treballs Fi de Grau, guiant els futurs i futures mestres en la seua recerca, aportà en el seu moment una sèrie de temàtiques o línies d’investigació molt diverses sobre les quals podien treballar. Entre aquestes, hi podem trobainvesr:

  • El coneixement de  l’entorn a partir de les festes, costums i celebracions de la cultura pròpia.
  • Les “històries personals o de vida”: un recurs per al coneixement d’un mateix i l’entorn.
  • Recursos per al coneixement de la diversitat cultural.
  • Treballar per projectes a l’escola.
  • El joc a l’aula de llengua estrangera a l’Educació Infantil.
  • Educació literària i competències transversals en EI: educar en valors.
  • Disseny d’un projecte educatiu d’identitat sexual.
  • L’art com a recurs didàctic.

Així i tot, desprès del procés d’elecció de línies d’investigació, hem pogut observar que la temàtica més triada per part de l’alumnat va ser la d’ “Innovació educativa i noves metodologies adreçades a evitar les tradicionals classes en l’ensenyament de ciències”.
Ara tot el que podem fer és esperar bones investigacions i desitjar-vos molta sort!
 

Xarrada amb Víctor Labrado: els inicis de l'escola valenciana

Hui de matí, al saló d’actes, Víctor Labrado, gràcies a la col·laboració entre Florida Universitària i l’editorial An2012-12-04 12.36.32dana, ha compartit amb l’alumnat de primer curs dels Graus d’Educació Infantil i Primària una xarrada, inserida en el marc de l’assignatura Llengua catalana per a mestres, sobre els orígens de l’Escola Valenciana.
Al saló d’actes, l’autor de La mestra ha fet un repàs apassionant sobre l‘evolució de l’ensenyament del i en valencià, des del franquisme i la transició democràtica fins a l’actualitat, arribant a la gestació del que és a hores d’ara l’esdeveniment cívic més important relacionat  amb la nostra llengua: les trobades d’escoles en valencià, les quals començaren en la primavera de 1986 i continuen celebrant-se cada any al llarg del nostre territori.
L’acte ha gaudit d’un ambient idoni per al debat i la xarrada de Labrado, que va viure en primera persona moltes de les fites clau que conformen la història recent de l’ensenyament al País Valencià,  ha donat peu a diverses intervencions per part de l’alumnat, interessat per l’ús social i l’ensenyament de la llengua, tant en dècades passades com  en el moment present, tenint en compte el seu futur professional.

Proyecto Fin de Carrera

El pasado lunes, 26 de noviembre de 2012, José Manuel Pozo Nicolás, alumno de Ingeniería Técnica Mecánica, presentó y defendió su trabajo “Proyecto técnico de instalaciones en nave industrial destinada a taller de chapa y pintura de vehículos” dirigido por el profesor Jaume Llorca Martínez.

José Manuel Pozo Nicolás
José Manuel Pozo Nicolás

En el proyecto se definen los sistemas necesarios para poder llevar a cabo las tareas pertenecientes a un taller de reparación de chapa y pintura de vehículos, desde la instalación de ventilación y extracción de humos, la instalación eléctrica, el sistema de iluminación, instalación de fontanería y saneamiento hasta el estudio de Seguridad y salud, así como la instalación contraincendios con los recorridos de evacuación.
Se incluye, además, el aprovechamiento de la cubierta de la nave para implantar un sistema fotovoltaico de conexión a red, incluyendo un estudio de la rentabilidad de dicha inversión.
Plano de maquinaria
Plano de maquinaria

Es de destacar la cantidad y calidad de planos, incluidos detalles constructivos, para la ejecución del proyecto.
Se concluye con la redacción del informe de Actividad del taller de reparación, en el que se describen y justifican las medidas correctoras pertinentes, para acompañar al expediente de solicitud de Licencia de Apertura ante el Ayuntamiento.
La exposición fue ágil, completa y didáctica.
Enhorabuena al nuevo ingeniero.

RUEDA DE PREGUNTAS SOBRE NUTRICIÓN INFANTIL

MANUELEl viernes 9 de noviembre, Florida Secundaria recibió la visita del pediatra Manuel Martínez. En su visita respondió a las preguntas formuladas por el alumnado de primero del ciclo formativo de Educación Infantil relacionadas con la asignatura de Autonomía personal y Salud Infantil pudiendo aclarar dudas que hubieran surgido a lo largo del trimestre. Las preguntas, relacionadas con esta asignatura, hacían referencia a la etapa de primer ciclo atendiendo a los periodos de crecimiento y desarrollo (0-1, 1-2, 2-3 años).
Los objetivos marcados para esta actividad eran identificar y valorar pautas y hábitos alimentarios saludables para poder diseñar programas educativos en niños y niñas de 0 a 3 años; aprender a elaborar menús escolares atendiendo a las necesidades, trastornos e intolerancias alimentarias de cada niño/a en la etapa de primer ciclo de educación infantil e identificar y conocer los errores, trastornos y afecciones alimentarias para poder prevenir situaciones de especial dificultad o riesgo para la salud e integridad física de los niños y niñas de la etapa infantil.

Gracias a lo abordado infantildurante esta charla, el alumnado de primero del ciclo de Educación Infantil ha adquirido conocimientos muy prácticos y útiles sobre alimentación infantil así como los procedimientos de actuación ante los diferentes trastornos alimenticios. De esta manera la reacción ante futuros casos referentes a este tema podrán ser tratados de manera natural, ya que el conocimiento crea seguridad y maneras más adecuadas de superar estos “conflictos”.

 

LA IGUALTAT TAMBÉ S'APRÉN

LA IGUALTAT TAMBÉ S’APRÉN: PENSAR I EDUCAR DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
El passat 20 de novembre l’alumnat de 3er B del Grau en Educació Infantil de Florida Universitària va acudir a la jornada «La igualtat també s’aprèn», realitzada per la Universitat de València, com a activitat addicional en l’ assignatura El Taller de Juego, acompanyats pel professorat de Florida Universitària, Sandra Molines, Vicenta Verdugo i Pilar Ortega.
La presentació de la jornada anava a càrrec de Carmen Tomás Juan, Directora de la Unitat d’Igualtat, i de Luz Sanfeliu, professora de la Universitat de València. S’hi va reflexionar sobre l’impacte en el joc i en la joguina del sexisme existent a la societat actual amb l’objectiu de poder intervenir-hi i de sensibilitzar a les famílies del nostre alumnat en el futur. A més, va ser una oportunitat per a analitzar i debatre la necessitat d’educar tots dos gèneres en igualtat de condicions i escoltar les aportacions i les propostes coeducatives d’especialistes com Elvira Burgos, professora de la Universitat de Zaragoza; Nieves Ledesma, professora de la Universitat de Navarra; i Mª José Chisvert, professora de la Universitat de València.
També s’abordaren els canvis que han fet que des de la Transició s’haja produït una evolució positiva per fomentar la igualtat entre homes i dones per part del moviment feminista.
Com en totes les jornades que Florida Universitària proposa, una vegada més, hem extret la nostra conclusió i considerem que apostar per una educació en igualtat és una important tasca dels i les mestres amb l’ajuda de les famílies i la comunitat; per això, hem de ser conscients de la importància de l’ús d’un llenguatge coeducatiu, mostrar un equilibri de les dones i els homes en els continguts del que s’aprèn, el diagnòstic del sexisme a les aules i la prevenció de qualsevol  mostra de desigualtat.

Acudimos al Congreso de la CEHAT

La pasada semana tuvimos la oportunidad de acudir al Congreso de la CEHAT, se celebró en el Hotel Las Arenas de Valencia. Centramos nuestra asistencia en el viernes y fue más que interesante, tanto la mesa redonda sobre el Plan Integral de Turismo y nuevos proyectos de inversión que presentó Turespaña como la conferencia sobre la Marca España de D. Carlos Espinosa de los Monteros, que me gustaría comentar.
La visión de la Marca España como una realidad más allá del Turismo, ligada también a nuestro comercio exterior y, sobre todo, a nuestra reputación en el exterior me parece enormente importante en el momento actual donde tantas malas noticas acompañan a la Marca España. El trabajo conjunto, organizado desde el Alto Comisionado para aumentar la notoriedad y mejorar la reputación resulta imprescindible y esperemos que consiga grandes resultados
Asistimos profesores y profesoras del grado de Turismo y los alumnos y alumnas de 3r curso del grado de Turismo.

TALLER DE TECNOLOGIES PER A XIQUETS I XIQUETES AMB NEE

TALLER DE TECNOLOGIES D’ACCÉS A L’ORDINADOR I AL CURRÍCULUM PER A XIQUETS I XIQUETES AMB NEE AMB SISTEMES ALTERNATIUS I AUGMENTATIUS DE COMUNICACIÓ (SAAC).
De nou estem ací informant de tot el que Florida Universitària prepara per al seu alumnat d’Educació. Hui toca un seminari dirigit, principalment, a l’alumnat de 3er del Grau d’Educació Primària que cursA l’especialitat de Pedagogia Terapèutica, concretament per a l’assignatura Intervenció Psicoeducativa Discapacitat Sensorial i Motriu impartida per la professora Carmen Gayá Ballester.
Aquesta jornada es durà a terme el pròxim dia 28 de novembre a les 10.45 amb una duració de dues hores i serà dirigit per la professora Begoña Llorens que portarà a l’aula distints sistemes d’accés a la informació i al currículum, així com Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació (SAAC), presentant-se per a l’alumnat l’ocasió d’experimentar el seu funcionament i conèixer els requisits necessaris per a l’ús d’aquests sistemes a l’entorn educatiu.
L’objectiu que es pretén aconseguir amb aquest seminari és apropar l’alumnat al món de les tecnologies d’ajuda i accés al currículum per a xiquets/es amb NEE, donar a conèixer els distints sistemes alternatius i augmentatius de comunicació implementats en l’actualitat en les aules de centres educatius i extraure conclusions per a la intervenció psicopedagògica dels xiquets i xiquetes amb NEE.
De nou, Florida Universitària, apostant per la tecnologia, la comunicació i la diversitat.

Bonos de conversación en inglés para alumnado de Florida Universitària

Anímate a participar en nuestros grupos de conversación adquiriendo un bono de 10 horas por tan solo 66 euros!!

Te proponemos dos horarios diferentes de conversación a la semana para que tengas diferentes opciones.

Ven y conversa en inglés con personas de tu mismo nivel.

Nuestro objetivo es que mejores tu inglés y pases un buen rato charlando sobre temas de actualidad bajo la supervisión de un profesor/a experto que te animará a participar y te informará sobre cómo mejorar tu inglés.

Dirigido a niveles B1-B2.

Si quieres más información ven a FLORIDA IDIOMES

C/ REI DON JAUME I,  Nº 2
46470 CATARROJA
VALENCIA

O ponte en contacto con nosotros en :

–          Teléfono: 96.122.03.89
–          info.idiomas@florida-uni.es
–          www.facebook.com/floridaidiomas