Xarrada amb Víctor Labrado: els inicis de l'escola valenciana

Hui de matí, al saló d’actes, Víctor Labrado, gràcies a la col·laboració entre Florida Universitària i l’editorial An2012-12-04 12.36.32dana, ha compartit amb l’alumnat de primer curs dels Graus d’Educació Infantil i Primària una xarrada, inserida en el marc de l’assignatura Llengua catalana per a mestres, sobre els orígens de l’Escola Valenciana.
Al saló d’actes, l’autor de La mestra ha fet un repàs apassionant sobre l‘evolució de l’ensenyament del i en valencià, des del franquisme i la transició democràtica fins a l’actualitat, arribant a la gestació del que és a hores d’ara l’esdeveniment cívic més important relacionat  amb la nostra llengua: les trobades d’escoles en valencià, les quals començaren en la primavera de 1986 i continuen celebrant-se cada any al llarg del nostre territori.
L’acte ha gaudit d’un ambient idoni per al debat i la xarrada de Labrado, que va viure en primera persona moltes de les fites clau que conformen la història recent de l’ensenyament al País Valencià,  ha donat peu a diverses intervencions per part de l’alumnat, interessat per l’ús social i l’ensenyament de la llengua, tant en dècades passades com  en el moment present, tenint en compte el seu futur professional.

Proyecto Fin de Carrera

El pasado lunes, 26 de noviembre de 2012, José Manuel Pozo Nicolás, alumno de Ingeniería Técnica Mecánica, presentó y defendió su trabajo “Proyecto técnico de instalaciones en nave industrial destinada a taller de chapa y pintura de vehículos” dirigido por el profesor Jaume Llorca Martínez.

José Manuel Pozo Nicolás
José Manuel Pozo Nicolás

En el proyecto se definen los sistemas necesarios para poder llevar a cabo las tareas pertenecientes a un taller de reparación de chapa y pintura de vehículos, desde la instalación de ventilación y extracción de humos, la instalación eléctrica, el sistema de iluminación, instalación de fontanería y saneamiento hasta el estudio de Seguridad y salud, así como la instalación contraincendios con los recorridos de evacuación.
Se incluye, además, el aprovechamiento de la cubierta de la nave para implantar un sistema fotovoltaico de conexión a red, incluyendo un estudio de la rentabilidad de dicha inversión.
Plano de maquinaria
Plano de maquinaria

Es de destacar la cantidad y calidad de planos, incluidos detalles constructivos, para la ejecución del proyecto.
Se concluye con la redacción del informe de Actividad del taller de reparación, en el que se describen y justifican las medidas correctoras pertinentes, para acompañar al expediente de solicitud de Licencia de Apertura ante el Ayuntamiento.
La exposición fue ágil, completa y didáctica.
Enhorabuena al nuevo ingeniero.

RUEDA DE PREGUNTAS SOBRE NUTRICIÓN INFANTIL

MANUELEl viernes 9 de noviembre, Florida Secundaria recibió la visita del pediatra Manuel Martínez. En su visita respondió a las preguntas formuladas por el alumnado de primero del ciclo formativo de Educación Infantil relacionadas con la asignatura de Autonomía personal y Salud Infantil pudiendo aclarar dudas que hubieran surgido a lo largo del trimestre. Las preguntas, relacionadas con esta asignatura, hacían referencia a la etapa de primer ciclo atendiendo a los periodos de crecimiento y desarrollo (0-1, 1-2, 2-3 años).
Los objetivos marcados para esta actividad eran identificar y valorar pautas y hábitos alimentarios saludables para poder diseñar programas educativos en niños y niñas de 0 a 3 años; aprender a elaborar menús escolares atendiendo a las necesidades, trastornos e intolerancias alimentarias de cada niño/a en la etapa de primer ciclo de educación infantil e identificar y conocer los errores, trastornos y afecciones alimentarias para poder prevenir situaciones de especial dificultad o riesgo para la salud e integridad física de los niños y niñas de la etapa infantil.

Gracias a lo abordado infantildurante esta charla, el alumnado de primero del ciclo de Educación Infantil ha adquirido conocimientos muy prácticos y útiles sobre alimentación infantil así como los procedimientos de actuación ante los diferentes trastornos alimenticios. De esta manera la reacción ante futuros casos referentes a este tema podrán ser tratados de manera natural, ya que el conocimiento crea seguridad y maneras más adecuadas de superar estos “conflictos”.

 

LA IGUALTAT TAMBÉ S'APRÉN

LA IGUALTAT TAMBÉ S’APRÉN: PENSAR I EDUCAR DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
El passat 20 de novembre l’alumnat de 3er B del Grau en Educació Infantil de Florida Universitària va acudir a la jornada «La igualtat també s’aprèn», realitzada per la Universitat de València, com a activitat addicional en l’ assignatura El Taller de Juego, acompanyats pel professorat de Florida Universitària, Sandra Molines, Vicenta Verdugo i Pilar Ortega.
La presentació de la jornada anava a càrrec de Carmen Tomás Juan, Directora de la Unitat d’Igualtat, i de Luz Sanfeliu, professora de la Universitat de València. S’hi va reflexionar sobre l’impacte en el joc i en la joguina del sexisme existent a la societat actual amb l’objectiu de poder intervenir-hi i de sensibilitzar a les famílies del nostre alumnat en el futur. A més, va ser una oportunitat per a analitzar i debatre la necessitat d’educar tots dos gèneres en igualtat de condicions i escoltar les aportacions i les propostes coeducatives d’especialistes com Elvira Burgos, professora de la Universitat de Zaragoza; Nieves Ledesma, professora de la Universitat de Navarra; i Mª José Chisvert, professora de la Universitat de València.
També s’abordaren els canvis que han fet que des de la Transició s’haja produït una evolució positiva per fomentar la igualtat entre homes i dones per part del moviment feminista.
Com en totes les jornades que Florida Universitària proposa, una vegada més, hem extret la nostra conclusió i considerem que apostar per una educació en igualtat és una important tasca dels i les mestres amb l’ajuda de les famílies i la comunitat; per això, hem de ser conscients de la importància de l’ús d’un llenguatge coeducatiu, mostrar un equilibri de les dones i els homes en els continguts del que s’aprèn, el diagnòstic del sexisme a les aules i la prevenció de qualsevol  mostra de desigualtat.

Acudimos al Congreso de la CEHAT

La pasada semana tuvimos la oportunidad de acudir al Congreso de la CEHAT, se celebró en el Hotel Las Arenas de Valencia. Centramos nuestra asistencia en el viernes y fue más que interesante, tanto la mesa redonda sobre el Plan Integral de Turismo y nuevos proyectos de inversión que presentó Turespaña como la conferencia sobre la Marca España de D. Carlos Espinosa de los Monteros, que me gustaría comentar.
La visión de la Marca España como una realidad más allá del Turismo, ligada también a nuestro comercio exterior y, sobre todo, a nuestra reputación en el exterior me parece enormente importante en el momento actual donde tantas malas noticas acompañan a la Marca España. El trabajo conjunto, organizado desde el Alto Comisionado para aumentar la notoriedad y mejorar la reputación resulta imprescindible y esperemos que consiga grandes resultados
Asistimos profesores y profesoras del grado de Turismo y los alumnos y alumnas de 3r curso del grado de Turismo.

TALLER DE TECNOLOGIES PER A XIQUETS I XIQUETES AMB NEE

TALLER DE TECNOLOGIES D’ACCÉS A L’ORDINADOR I AL CURRÍCULUM PER A XIQUETS I XIQUETES AMB NEE AMB SISTEMES ALTERNATIUS I AUGMENTATIUS DE COMUNICACIÓ (SAAC).
De nou estem ací informant de tot el que Florida Universitària prepara per al seu alumnat d’Educació. Hui toca un seminari dirigit, principalment, a l’alumnat de 3er del Grau d’Educació Primària que cursA l’especialitat de Pedagogia Terapèutica, concretament per a l’assignatura Intervenció Psicoeducativa Discapacitat Sensorial i Motriu impartida per la professora Carmen Gayá Ballester.
Aquesta jornada es durà a terme el pròxim dia 28 de novembre a les 10.45 amb una duració de dues hores i serà dirigit per la professora Begoña Llorens que portarà a l’aula distints sistemes d’accés a la informació i al currículum, així com Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació (SAAC), presentant-se per a l’alumnat l’ocasió d’experimentar el seu funcionament i conèixer els requisits necessaris per a l’ús d’aquests sistemes a l’entorn educatiu.
L’objectiu que es pretén aconseguir amb aquest seminari és apropar l’alumnat al món de les tecnologies d’ajuda i accés al currículum per a xiquets/es amb NEE, donar a conèixer els distints sistemes alternatius i augmentatius de comunicació implementats en l’actualitat en les aules de centres educatius i extraure conclusions per a la intervenció psicopedagògica dels xiquets i xiquetes amb NEE.
De nou, Florida Universitària, apostant per la tecnologia, la comunicació i la diversitat.

Bonos de conversación en inglés para alumnado de Florida Universitària

Anímate a participar en nuestros grupos de conversación adquiriendo un bono de 10 horas por tan solo 66 euros!!

Te proponemos dos horarios diferentes de conversación a la semana para que tengas diferentes opciones.

Ven y conversa en inglés con personas de tu mismo nivel.

Nuestro objetivo es que mejores tu inglés y pases un buen rato charlando sobre temas de actualidad bajo la supervisión de un profesor/a experto que te animará a participar y te informará sobre cómo mejorar tu inglés.

Dirigido a niveles B1-B2.

Si quieres más información ven a FLORIDA IDIOMES

C/ REI DON JAUME I,  Nº 2
46470 CATARROJA
VALENCIA

O ponte en contacto con nosotros en :

–          Teléfono: 96.122.03.89
–          info.idiomas@florida-uni.es
–          www.facebook.com/floridaidiomas

Resolguem un problema real

Ja fa unes setmanes que l’alumnat de tercer tornàrem de les pràctiques escolars, i hem començat a treballar el nou Projecte Integrat. Aquest curs, el Projecte té com a finalitat que l’alumnat de Grau de Mestre/a d’Educació Infantil i Primària resolguem un problema en un context real.
Per aquesta raó, hem començat a triar els centres en els quals volem participar, ja siguen centres educatius o organitzacions relacionades amb la nostra titulació. Com sempre, serà un treball que elaborarem durant tot el curs. La característica particular d’aquest any és que haurem d’anar reunint-nos amb els centres, amb l’objectiu de conéixer l’organització en la qual anem a desenvolupar el nostre projecte, amb la fi de recollir la informació necessària per a resoldre un problema o necessitat existent.
Aquest projecte ens planteja un nou repte, que haurem d’aconseguir d’una manera activa i participativa, col·laborant amb la resta de membres de l’equip i treballant de manera transversal competències com la resolució de conflictes (negociació i presa de decisions) i l’aprenentatge permanent.
El nou projecte ens permetrà donar resposta a un problema o demanda real plantejada per un centre educatiu, de manera que tindrem l’oportunitat de poder posar en pràctica els coneixements que hem adquirit durant els nostre recorregut professional. A més a més, aquesta vegada se’ns ofereix interaccionar i aproximar-nos a l’entorn educatiu, així com posar en pràctica la solució que oferirem.

Proyecto Fin de carrera

El pasado miércoles, 7 de noviembre de 2012, Héctor Samper López, alumno de Ingeniería Técnica Mecánica, presentó y defendió su proyecto “Mantenimiento de una planta de cogeneración” dirigido por el doctor Oscar Roselló Millet.

Hector Semper Lopez
Hector Semper Lopez

Para centrar el tema, define la cogeneración como producción simultánea de dos o más tipos de energías, en este caso, biomasa y gas; describe el sistema y sus ventajas en cuanto al rendimiento y autonomía, menor consumo de combustible, coste de producción y bajo impacto ambiental.

 
Biomasa y Gasificador

 A continuación desarrolla el principal tema de su proyecto, realizado en su periodo de prácticas en empresa, sobre la creación de un RCM o Reliability Centred Maintenance, (Mantenimiento Centrado en Fiabilidad/Confiabilidad); comparándolo con otros sistemas de mantenimiento y describe el proceso en el que, tras el estudio de fallos, no sólo se obtiene un plan de mantenimiento que trata de evitar los fallos potenciales y previsibles, sino que además aporta información valiosa para elaborar o modificar el plan de formación, el manual de operación y el manual de mantenimiento.
La exposición fue gráfica, didáctica y amena.
Enhorabuena al nuevo ingeniero.

 

BECAS ERASMUS

El próximo 13 de noviembre tendrá lugar la sesión dirigida especialmente al alumnado del Grado de Educación, cursos 2º y 3º, sobre el plan de internacionalización haciendo especial énfasis en el desarrollo de las competencias lingüísticas, y en las becas de movilidad Erasmus Estudios y Erasmus Prácticas.
El citado plan de internacionalización pretende dotar al personal y alumnado de Florida de una experiencia internacional y multicultural que desarrolle su visión hacia una sociedad global. El plan incluye la creación del Internacional Skills Certificate, con el que, tras la realización de diferentes actividades que ayudan a la internacionalización, se certificará el perfil internacional desarrollado.
Durante la sesión el alumnado puede conocer las características, requisitos y calendario de solicitud de las becas Erasmus Estudios y Erasmus prácticas, que permiten cursar parte de los estudios y realizar prácticas en otro país europeo.
La presentaciones se las sesiones y más información adicional puede encontrarse en el apartado de Relaciones Internacionales o en los respectivas secciones sobre las Becas Erasmus Estudios y las Becas Erasmus Prácticas. En estas mismas secciones, a través del enlace de “Solicitud de información”, se puede solicitar información o manifestar interés sobre cualquiera de las actividades incluidas en el Internacional Skills Certificate.
 
¡No dejes de aprovechar todas las oportunidades para internacionalizar tu perfil!