Proyecto Fin de Carrera

El pasado jueves, 17 de enero del 2013, Lidia Albiñana Ruescas, alumna de Ingeniería Técnica Mecánica de Florida universitaria, presentó y defendió su proyecto “Reductor de velocidad para centrifugadora de lechugas”, dirigido por el profesor Jorge Muñoz Torres.

Lidia Albiñana Ruescas
Lidia Albiñana Ruescas

En el proyecto se calculan los esfuerzos sobre las principales partes del reductor, analizándolos bajo distintas pautas, para establecer el tipo de material a utilizar y los procesos de tratamiento y conformado más convenientes, siempre bajo un razonamiento técnico-económico.
Conjunto reductor
Conjunto reductor

Con los esfuerzos calculados, se procede al dimensionado de las distintas piezas que componen el reductor, definiendo los coeficientes de seguridad establecidos en función de la exactitud de cálculo, de la naturaleza y calidad de los materiales y, finalmente, se hace una referencia al presupuesto.
La exposición fue pausada, serena, completa y la defensa didáctica.
Felicitaciones a la nueva ingeniera.

Proyecto Fin de Carrera

El pasado jueves, 17 de enero del 2013, David Cebriá Lloria, alumno de Ingeniería Técnica Industrial en su especialidad de Mecánica de Florida Universitària, presentó y defendió su proyecto “Basculante para moto Florida Universitaria MotoStudent”, dirigido por el profesor Jorge Muñoz.

David Cebriá Loria
David Cebriá Loria

El proyecto consiste en realizar el estudio y los cálculos necesarios para la fabricación del basculante de una motocicleta de competición de 250 cc y 4 Tiempos.
Forma parte del Proyecto de MotoStudent 2011/2012, en el que un equipo de Florida universitaria ha trabajado.
Ensamblaje basculante
Ensamblaje basculante

Basculante soldado
Basculante soldado

Se analizan distintas soluciones, se describe el proceso de diseño virtual y se comprueban las tensiones internas mediante FEM (Método de elementos finitos).
Posteriormente se detalla el proceso de fabricación del prototipo, que será sometido a distintas pruebas de seguridad.
La exposición y la defensa fueron fluidas, detalladas y didácticas.
Felicitaciones al nuevo ingeniero.

Proyecto Fin de Carrera

El pasado jueves, 17 de enero del 2013, Carlos Salcedo Vila, alumno de Ingeniería Técnica Industrial en su especialidad de Mecánica de Florida Universitària, presentó y defendió su proyecto “Tecnologías del hidrógeno aplicadas a la automoción y comparativa con alternativas comerciales”, dirigido por el doctor Oscar Roselló Millet.

Carlos Salcedo Vila
Carlos Salcedo Vila

El proyecto estudia las propiedades del hidrógeno, las características que lo hacen un candidato idóneo para crear un sistema energético económico y de las propiedades de las que pueden beneficiarse los futuros vehículos.
Se realiza una comparativa de todas las alternativas posibles a los combustibles fósiles referentes al sector de la automoción, tratando de encontrar cuál es la mejor solución en cuanto a prestaciones y rentabilidad, incluyendo su logística.
Remolque de Tube Trailer
Remolque de Tube Trailer

La exposición y la defensa fueron fluidas y didácticas.
Felicitaciones al nuevo ingeniero.

CIT2013: Se amplía el plazo para inscribirse a CIT2013 con cuota reducida

  El plazo para inscribirse con cuota reducida a la “Conferencia Internacional sobre Innovación en Turismo y Hostelería CIT2013”, se ha ampliado hasta el 28 de Febrero.  Así lo han decidido los miembros del comité organizador, dada la fuerte repercusión y relevancia que está adoptando la Conferencia dentro del panorama turístico nacional y extranjero.

cit2013_2

Cit2013 pretende ser un foro, en el que los profesionales y académicos del sector turístico compartan experiencias, debatan tendencias y analicen la innovación en el sector a partir de dos áreas:  «Estrategia y gobernanza en destinos turísticos» y «Mercados, Productos y Gestión». Muchas de las figuras más representativas a nivel nacional, europeo y mundial del panorama turístico estarán presentes en este evento, que se celebrarán en Valencia y Benidorm del 16 al 19 de Abril, en el “Hotel Balneario Las Arenas”.

Es por ello que invitamos a todos aquellos que quieran participar de esta enriquecedora experiencia a inscribirse y formar parte de CIT2013.
Para información más detallada sobre la conferencia:
http://cit2013.florida.es/
Para la inscripción a CIT2013, recuerda, hasta el 28 de Febrero con cuota reducida:
http://cit2013.florida.es/index.php/registration
Puedes escribirnos para solicitar más información o formular cualquier duda a cit2013@florida-uni.es
SALUDOS!

JORNADA SOBRE ELS PROJECTES LINGÜÍSTICS DE CENTRE

El dijous 7 de febrer tingué lloc a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València la Jornada sobre els Projectes Lingüístics de Centre en el marc del plurilingüisme. El motiu d’aquesta jornada va ser reflexionar al voltant els projectes lingüístics de centre com a promotors per a aconseguir que l’alumnat tinga una competència lingüística igual en valencià i castellà i un domini funcional de l’anglès en acabar l’escolarització obligatòria.

Fins allà s’aplegaren alguns responsables dels equips directius de centres educatius valencians, així com una representació dels membres de l’Àrea de Coneixement de Llengües de Florida Universitària,  convidats pel Degà de la Universitat de València, Manuel Monfort, per tal de buscar resposta a la problemàtica que suposa el canvi en els models d’aplicació dels programes lingüístics amb la implantació del Decret 127/2012. Imatge

Les intervencions dels ponents es realitzaren en dues vessants complementàries: d’una banda, la professora de la Universitat de València i directora de la UEM-UV (Unitat d’Ensenyament Multilingüe), Maria Conca féu una exposició molt diàfana dels avantatges d’un ensenyament plurilingüe, fent especial menció, però, de la necessitat imperant de defensar l’aprenentatge del valencià, en tant que és la llengua minoritària i minoritzada al nostre territori; així, la seua proposta fou la de fonamentar la vertebració del model lingüístic en la llengua pròpia i no pas al contrari, ja que la presència social del castellà és molt superior.

D’altra banda, el president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno, centrà la seua exposició en qüestions tècniques referides a la burocràcia que envolta la tria dels nous models lingüístics als centres, a més de fer un repàs general de la tasca d’assessorament que ha desenvolupat en els darrers anys, i que continua més activa que mai en l’actualitat, l’organització que representa.

En el torn obert de paraules, oImatgen els assistents pogueren intervindre, fou unànime l’agraïment a la Universitat de València pel fet de crear espais de debat obert on poder compartir les incerteses i donar-los solucions, o almenys una mica de claredat, així com la tasca d’aproximació a la societat que ha fet la institució, concretament al món de l’educació.

FENT MATEMÀTIQUES A TRAVÉS DE LA MÚSICA I LA DANSA

El pròxim 25 de març, al saló d’actes de Florida Universitària, situat a l’edifici C, es durà a terme una activitat on es barrejarà la dansa, la música i les matemàtiques dirigida a l’alumnat de l’assignatura de Matemàtiques per a mestres del Grau en Mestre/a d’Educació Primària. L’activitat serà dirigida per Vicente Liern Carrión, professor de matemàtiques, Luis Carlos Molina Cuevas i Alicia Chpríntzer Giordano, mestres de dansa. Per una banda, ens oferiran una conferència de música, matemàtiques i dansa i, per altra, un taller de dansa i matemàtiques en el que es podrà participar.

La intencionalitat d’aquest esdeveniment és mostrar que les matemàtiques són, a més d’una extraordinària eina per descriure i resoldre els problemes del món que ens envolta, un potent llenguatge que ens permet descriure també les arts, en concret la música i la dansa. I contribuir a incrementar les nostres competències per ser capaços de descobrir l’aspecte creatiu i artístic de les matemàtiques. Amb això, no només serem capaços de transmetre-ho al nostre alumnat, sinó que veurem com en aquestes facetes de la vida quotidiana apareixen algunes de les operacions que expliquem a l’aula.

Imatge

SEMINARI SOBRE LES ESCOLES REGGIO EMILIA

El darrer 13 de desembre de 2012, Florida Universitària va oferir un seminari al seu alumnat de segon del Grau en Mestre/a d’Educació Primària que estan realitzant la simultaneitat de primària-infantil, concretament els grups B i C. Aquest seminari va estar dirigit per Loles de la Asunción Rovira, professora de l’assignatura d’Observació i Innovació de la Pràctica Educativa en les aules d’Educació Infantil, i tractava de les Escoles Reggio Emilia que es troben com a vantguarda de la innovació educativa a l’etapa d’Infantil. Imatge

L’activitat va consistir en projectar un PPT sobre les escoles de Reggio Emilia, i s’explicà des dels seus origens fins l’actualitat com els plantejaments de Loris Malaguzzi han fet que aquestes escoles siguen capdavanteres arreu del món.

Amb el seminari “Les Escoles Reggio”, donàrem a conèixer les escoles innovadores d’arreu del món i reflexionàrem i donàrem la pròpia opinió sobre la viabilitat de dur a terme els principis metodològics i innovadors de les Escoles Reggianes en l’Estat espanyol.

El debat va ser una continua participació per part de l’alumnat, activa i reflexiva, ja que el tema convidava a que cadascun/a dels i les participants feren les seues aportacions, a més després d’aquesta activitat la professora va proposar fer una reflexió individual de la nostra realitat a les escoles de l’Estat Espanyol posicionant-nos davant la viabilitat d’aquestes metodologies.

Imatge

EL CICLE DE GRAU SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL VISITA ABACUS

El pròxim 22 de febrer, el Cicle de Grau Superior d’Educació Infantil, presencial i semipresencial, realitzarà una visita a Abacus Cooperativa. Les professores encarregades de guiar esta visita seran Cristina Duart, Andrea Pons i Bárbara Vázquez.

Allí estaran esperant per a explicar-nos què és Abacus. Amb la informació que ens oferiran es pretén que l’alumnat del GSF d’Educació Infantil realitzen un treball de camp on han de fer un recorregut per tot el material que es troba al nostre abast vinculat al currículum del cicle, concretament als mòduls de Joc, Expressió i Comunicació, Didàctica i autonomia Personal. Gràcies a esta activitat es podrà valorar la importància que te fer una bona elecció a l’hora de seleccionar material per a l’educació infantil donant-li preferència a la qualitat del material.

Image

Profesional en el aula: Paula Tamarit

Dentro de nuestro objetivo de acercar el sector a las aulas hemos contado con Paula Tamarit, Directora en Work&Spaces y ex Directora de Publicidad y Patrocinios de CACSA para impartir parte de la asignatura de Marketing Turístico en 2º curso del grado de Turismo. Trabajó con los alumnos el plan de marketing y comunicación, trasladando al aula su amplia experiencia profesional.
Esperamos contar con ella en próximas ocasiones para que siga ayudando a nuestro alumnado en su camino hacia la profesionalización.

Jornadas "PROGRÁMATE" (Curso 2012-13)

El pasado miércoles se inicio, como todos los años, el ciclo de Jornadas “PROGRÁMATE” con el objetivo de acercar el concepto de la programación multiplataforma al alumnado y centros educativos de Bachillerato interesados.

Se desarrollarán a lo largo del mes de febrero y marzo (cada miércoles por la mañana), siendo una actividad dirigida a alumnado de Bachillerato de cualquier centro de la provincia de Valencia que tiene como objetivo mostrar que para desarrollar videojuegos, aplicaciones para dispositivos móviles, etc… son necesarios una serie de conocimientos y habilidades relacionados con el diseño y la programación informática con posibilidades de desarrollo profesional.

Los talleres programados gozan de una gran aceptación (de momento ya están completas todas las sesiones previstas para el presente curso).

La jornada se estructura en dos talleres principales:

Taller1:Programación visual y creativa”. kodu (http://research.microsoft.com/en-us/projects/kodu/).

Taller2:Crea tu propia App”: Appinventor (http://appinventor.mit.edu/)

Agradecer de antemano la participación del equipo de colaboradores pertenecientes al alumnado de las titulaciones informáticas de FLORIDA , que son personas fundamentales en el desarrollo de la actividad y dirigirán e impartirán los seminarios. El equipo está formado por:

  • David Álamo García
  • Luis García Figueres
  • Sergio Soriano Reyes
  • Artur Escrivá Beltrán
  • Marcos Amorós Montolio
  • Cristian Cañadas Vacas
  • David Albert Hernandez

Aquí los tenéis en acción !!!:

 Jornadas Prográmate 1

Jornadas Prográmate 2