Mobilitat Erasmus+ a Hannover

Dins del programa de Mobilitat Erasmus+, la doctora María Dolores Reyes de la unitat d’Enginyeria de Florida Universitària, ha gaudit d’una beca de mobilitat de personal participant com a docent convidada en la Hochschule Hannover University of Applied Sciences and Arts, en concret en els graus de Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l’Energia.

Durant l’estada es va abordar un curs de materials semiconductors juntament amb un taller pràctic de laboratori.

La mobilitat ha permés que la relació entre les dos universitats es veja enfortida, estudiant nous marcs de col·laboració entre elles.